slovensko

 
About the centre
Members
Organization scheme
Projects
Contact


IRSPIN - Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije so ustanovila tekstilna podjetja s ciljem povezovanja podjetij na podroŤjih razvoja izdelkov in tehnologij, izobraěevanja, izmenjave in prenosa znanja iz izobraěevalnih in razvojnih inötitucij v podjetja in med podjetji.
 
Members

Slovene Textile Tehnology platform

MEMBERS

1. Predilnica Litija d.d.,  Kidri√®eva 1, 1270 Litija
2. Gorenjska predilnica d.d., Kidri√®eva 75, 4220 Škofja Loka
3. Lokateks, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o., Kidri√®eva 75, 4220 Škofja Loka
4. Tekstina, tekstilna industrija Ajdovš√®ina d.d. , Tovarniška 15, 5270 Ajdovš√®ina
5. IBI Kranj d.d.,  Jelen√®eva ulica 1, 4000 Kranj
6. Inplet  d.o.o. , Dolnje Brezovo 34, 8290 Sevnica
7. Svilanit tekstilna tovarna d.d., Kovinarska 4, 1241 Kamnik
8. Odeja, Škofja Loka, d.d., Kidri√®eva cesta 80, 4220 Škofja Loka
9. Zvezda, tekstilna tovarna d.d., Savska cesta 106, 4000 Kranj
10. Velana, d.d., Šmartinska c. 52, 1112 Ljubljana 
11. Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Ašker√®eva 12, 1000 Ljubljana
12. Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
13. Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije РIRSPIN, Kidrièeva 1, 1270 Litija
14. Kopur d.o.o.
15. Mura, proizvodnja oblaèil, d.d.
16. Tosama Doměale d.d
17. Beti d.d. Metlika
18. Motvoz d.d. Grosuplje
19. Aquasava d.o.o. Kranj
20. Prevent d.d. Slovenj Gradec
21. Tekstilna tovarna Okroglica
22. Savatech d.o.o
23. Inštitut za metalne konstrukcije IMK
24. Commerce trgovina d.o.o.
 
 
About the platform
Members
Organization scheme
News
Frequently asked questions (FAQ)
Become a member

Ussername:


Password:
 

Forgot your password?
Any particular questions? Click...
What is the technological platform...